phong thủy nhà tốt

Con người trong ngôi nhà bị Khí âm dương ảnh hưởng tới thế nào

can-ho-4-vinhomes-central-palace-lieu-giai-vinhomesgroup Thường thì đặc tính của khí âm là buồn chán, xung đột, năng lượng âm nhiều. Nếu như bạn nghĩ đến tất cả các thuộc tính của âm, bạn cũng có thể phát hiện ra khí âm, âm là tĩnh, là yên lặng, bất động, lạnh, nặng nề, u tối là chết, cũng không hẳn