phong thủy và đời sống

Trong thực hành phong thủy đời sống tâm linh có sức mạnh thế nào

vat-pham-phong-thuy Khi bạn hiểu được rằng tinh thần kiểm soát mọi biến cố xảy đến với bạn, như kiểm sóat khí và vùng không gian sống, thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là những điều vượt xa hệ thống đức tin, vượt xa cả thái độ, hành vi, hành động, ngôn ngữ và phản xạ