hóa giải phong thủy cổng xấu

Tư vấn thiết kế cổng sao cho phù hợp với từng bản mệnh của gia chủ

cong-nha Phong thủy Việt cũng đã xác định con người sống trong mối quan hệ đại vũ trụ – tiểu vũ trụ tương hòa, nhà nhỏ và vườn rộng, nên cổng chỉ cần bố trí làm sao cho hài hòa với ngôi nhà, thuận tiện nhất khi sử dụng là ổn. Tất nhiên, bên cạnh đó,